Застосування

ТРИХОГРАМА

ІНСТРУКЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Види комах роду Trichogramma – основний засіб біологічного контролю чисельності комплексу лускокрилих шкідників. Вони представлені виключно паразитами яєць комах. Разом з іншими видами ентомофагів вони здійснюють природний контроль багатьох домінуючих шкідників сільського та лісового господарства. У практиці біометоду трихограму використовують шляхом масового розведення і випусків у природу.

Трихограма належить до родини трихограматид (Trichogrammatidae), надродини хальцид (Chalcidae), ряду перетинчастокрилих (Hymenoptera). Види роду Trichogramma представлені виключно як паразити яєць комах.

Трихограма – це перитинчастокрила комаха, яка паразитує на яйцях багатьох сільськогосподарських шкідників – озимої, капустяної, окличної та цілого ряду підгризаючих та листогризучих совок, кукурудзяного та лучного метеликів, біланів, плодожерок, листовійок, жуків, перетинчастокрилих та інших комах – всього більше 200 рослиноїдних видів.

Імаго живляться нектаром квітів і росою. Самиці знаходять яйця господаря-шкідника, проколюють їх яйцекладом і відкладають свої яйця туди. В яйцях совок, плодожерок та листокруток паразитує, як правило, по 2, інколи 3-4 яйцеїди, в яйцях молей – по одному. Залежно від розміру яйця господаря в ньому буває від 1 до 60 яєць. Личинка живиться вмістом яйця господаря. Через кілька днів яйця, паразитовані трихограмою, набувають характерного чорного кольору з синюватим відтінком, що дає змогу відрізняти паразитовані яйця шкідників від непаразитованих. Досить часто трихограма проколює яйця комах, не відкладаючи в них яєць. Тоді вони змінюють колір від жовтого до темно-коричневого, сплющуються, не розвиваються і гинуть.

Заляльковується паразит всередині яйця господаря. Відроджуючись, імаго прогризають отвори в оболонці яйця і виходять назовні.

Новонароджені самиці – статевозрілі, з готовим запасом яєць. Через 3 години після вильоту з яйця господаря розпочинається спаровування, після чого самиця приступає до пошуку та паразитування яєць господарів. Більшу частину свого репродуктивного потенціалу самиця реалізує за перших три доби, при цьому найбільшу кількість яєць відкладає за першу добу..

Тривалість життя дорослої трихограми залежить від температури та вологості повітря. В лабораторних умовах з підживленням вона живе 7-9 днів, а без нього 2-5 днів.

Трихограма нормально розвиваються в широкому діапазоні температур (18-30°С), за відносної вологості повітря 60-95%. Оптимальні умови для розвитку: 23-25°С, відносна вологість повітря – 70-75%. Фактична плодючість самиць, що розвивалися в яйцях совок, 50-80 яєць. У спекотні періоди, або в холодну погоду плодючість самиць різко зменшується. За температури, нижчої + 15°С, імаго малорухомі. Паразит активний при сонячному освітленні, але уникає прямих сонячних променів. Вранці заселяє верхні боки листя, вдень – за сонячної погоди переміщується на нижні, хмарної погоди – розосереджується по всій поверхні листка.

Кукурудзяний (стебловий) метелик (Ostrinia nubilalis Hb.) розповсюджений скрізь, крім північних районів країни. Дуже шкодить кукурудзі, просу, сорго, рису, пшениці, вівсу, ячменю. Метелики мають 24-32 мм у розмаху крил. Самці коричневі, самиці — світло-коричнюваті. Перша і остання чверті передніх крил розмежовані поперечними коричневими смугами. Задні крила у самців з поперечною широкою жовтуватою смужкою, у самиць — з 2-ма невеликими темними смугами. Яйця відкладають черепицеподібно на нижній бік листків рослин групами по 2-100 (в середньому 10-12 у кладці), які під впливом швидкотвердіючого секрету набувають вигляду стеаринової краплі

Гусениця завдовжки 20-25 мм, сіро-жовта, з червоним відтінком і темною повздовжньою смугою на спині, голова і щиток темно-бурі. Лялечка розміром 18-20 мм, жовто-коричнева з 4-ма гачкоподібними шипиками на кремастері.

У Лісостепу розвивається одне покоління і у сприятливі роки факультативно друге. У степовій зоні два покоління. Метелики першого покоління літають з червня до середини липня, другого — з кінця серпня до середини вересня. Активні у надвечір’я та вночі. Гусениці першого покоління заселяють, в основному, верхню і середню частини рослин. Метелики першого покоління відкладають яйця на рослини кукурудзи у фазі розвитку 6-10 листків, другого — у фазі молочної — на початку молочно-воскової стиглості початків.

Поріг шкодочинності кукурудзяного метелика від 1 до 2 кладок яєць на 100 рослин.

Отримання об’єктивної та завчасної інформації за розвитком шкідників можливе за допомогою феромонних пасток, які в силу їх ефективності, простоти й безпечності в роботі знаходять широке застосування. Пастки з синтетичним статевим феромоном на 5-7 днів раніше живильних та світлових пасток реєструють початок льоту імаго, у тому числі й за низької чисельності шкідників, коли їх важко виявити іншими способами.

Застосування феромонних пасток для встановлення строків, норм та кратності випуску трихограми дає змогу стабілізувати ефективність використання трихограми на рівні 85-90%.

При спостереженні за динамікою популяцій для визначення строків захисних заходів найчастіше встановлюють 3-5 пасток на площі до 3-х га, 5-10 — до 10 га. На більших площах встановлюють додатково по 1 пастці на кожні 10 га.

Самці, як правило, вилітають на 2-3 дні раніше за самиць. Крім того, самицям необхідно ще 3-4 дні для дозрівання яєчників. Отже, розрахунки є прогнозом стану через 5-7 днів.

Найкраще застосовувати трихограму різних віків:

 • трихограма, яка відродиться з паразитованих яєць через 2-3 години після випуску;
 • трихограма, яка відродиться через 3-4 доби після випуску;
 • діапазуюча трихограма, яка відродиться через 6-7 діб після випуску.

Трихограма, кожного з цих віків, буде знаходити і поражати яйця шкідників на протязі 3 діб, а в сумі це дасть дію до 10 діб. Після чого, як правило, проводиться другий випуск трихограми.

На стадії імаго трихограму випускають вранці або ввечері: вона найбільш активна з 7 до 11 год із 16 до 20 год. Паразитовані яйця живителя можна розкладати у будь-який час.

Не бажано проводити випуск трихограми в росяну погоду.

При температурі нижче +15°С, активність трихограми дуже знижується. Потрібно зауважити, що активність шкідників теж знижується. Якщо відбулося похолодання, то випуск трихограми потрібно перенести до настання потепління. З збільшенням норми в 1,2-1,5 рази. Якщо мало місце тривале похолодання (7-10 днів) то норму потрібно збільшити в 2 рази.

Якщо протягом доби після випуску трихограми відбулося різке погіршення погодних умов (дощ, значне зниження температури, сильний вітер тощо) випуск слід повторити за сприятливих умов.

Якщо похолодання відбулося через 2-5 днів після випуску трихограми, то наступний випуск потрібно провести через добу після потепління.  

Радіус розповсюдження імаго паразита від місця випуску не більше 2,5-5,0 м (без вітру), тому для забезпечення його зустрічі з яйцями живителя вважають найефективнішим способом суцільну обробку сільськогосподарських посівів паразитованими яйцями живителя.

Досвід свідчить, що найбільшої ефективності можна досягти застосовуючи трихограму в комплексі з регуляторами росту, розвитку і розмноження комах, біопрепаратами та агротехнічними заходами, які сприяють підвищенню ефективності комплексного застосування біологічних та хімічних засобів.

Потрібно особливо уважно ставитися до сумісного використання хімічних засобів захисту та трихограми. Це зумовлено тим, що серед усіх основних груп ентомофагів трихограма особливо вразлива до них. На стадії яйця та личинки вона до інсектицидів відносно стійка, але на стадії лялечки, і особливо імаго, її чутливість до останніх значно зростає.

Принципово важливі умови отримання ефекту від використання трихограми — своєчасні випуски і забезпечення частоти контактів ентомофага з яйцями шкідників. Перший випуск проводять на початку яйцекладки шкідника (для більшості лускокрилих), другий — у період його масової яйцекладки, наступні — через 5-7 днів після другого. Подальше накопичення трихограми та контроль чисельності шкідника здійснюють за рахунок відтворення розселеної трихограми в природних умовах.

Окрім наведених вище технологій та способів розселення в господарствах використовуються наступні схеми та строки використання трихограми:

На кукурудзі трихограму використовують  проти комплексу лускокрилих шкідників, а особливо проти кукурудзяного стеблового метелика. Перший випуск трихограми проводять в кількості 75-100 тис.шт./га на початку  яйцекладки шкідника (викидання волоті в кукурудзи). Другий випуск проводять через 7-10 днів, що співпадає з періодом масової яйцекладки шкідника, з нормою  100 тис.шт./га. Наступні випуски проводять через 7-10 днів – 50 тис. шт./га.

Авіаційне розселення здійснюють за допомогою апаратури і пристроїв, які встановлюють на літаках. Трихограму розселяють при швидкості 160 км/год на висоті 5 м. При ширині смуги розселення 60-80 м продуктивність обробки становить 200-250 га/год. Норму витрати трихограми можна змінювати від 10 до 225 тис. самиць/га. При розселенні трихограми малими нормами (менше 30 тис.шт/га) використовують наповнювач – манку, розмір частинок не більше 1 мм. Змішувати можна у співвідношенні від 1:1 до 1:10, в залежності від норми випуску трихограми та характеристик літака (робоча швидкість, витрати біоматеріалу пристроями літака).

Для розселення трихограми існує технологія використання безпілотного сільськогосподарського літака R-100, який призначений для високопродуктивної обробки полів біологічними засобами. Електронна бортова система забезпечує керування літаком в автоматичному і радіокерованому режимах польоту в несприятливих погодних умовах. Керування відбувається через супутниковий зв’язок.

Під суцільним розселенням трихограми мається на увазі рівномірний розподіл біоматеріалу по всій поверхні поля. Суцільне розселення трихограми можна проводити за допомогою штучно створюваного повітря або водного повітря потоків, або без нього в передімагінальній стадії за 0,5-1,0 доби до відродження.

Осередкове розселення трихограми здійснюється шляхом точкового рівномірного розподілу біоматеріалу по схемі 5×5 або 10×10 м.. Допустимі порушення відстаней між крапками в межах 15-20%. Осередкове розселення трихограми може проводитися трихограмою строго в певній стадії (на початку відродження імаго) і різновікової (з різними термінами відродження) партіями, механічним способом або повітряним потоком. Розселення трихограми (одноразове) здійснюється протягом 1-2 днів.

Тактика використання трихограми в системах захисту сільськогосподарських культур передбачає такі стратегічні підходи:

 1. Нагляд за розвитком шкідників, встановлення доцільності та оптимальних строків для випусків трихограми. Строки випуску трихограми повинні корегуватися у відповідності з початком яйцекладки та періодом масової яйцекладки шкідника, проти якого планується випуск трихограми.
 2. Використання різновікової трихограми.
 3. Поєднання різних видів трихограми pintoi, evanescens, semblidis.
 4. Чітке дотримання регламентів, методики та технології застосування трихограми.
 5. Виконання заходів, що сприяють збереженню корисної ентомофауни, у тому числі — природної трихограми (обробки крайових смуг, хім. обробки проводити у вечірні часи).
 6. При настанні несприятливих умов на день запланованого випуску трихограми (дощ, прохолодна погода, сильний вітер) день випуску можна перенести. Відроджену трихограму можна помістити до холодильника з температурним режимом +2+4°С.
 7. Для уникнення механічного пошкодження та травмування біоматеріалу при транспортуванні та відкриванні пакетів потрібно поводитися обережно.
 8. При сумісному застосуванні трихограми з хімічними засобами захисту рослин дотримуватися термінів до та після обробок. При використанні пестицидів випуск трихограми потрібно проводити не раніше, ніж через 10 днів. Після випуску трихограми обробіток пестицидами проводити не раніше, ніж через 10 днів.

Основними показниками економічної оцінки заходів щодо захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів (систем, методів, прийомів і засобів) є критерії їх економічної ефективності.

Стосовно визначення економічної ефективності заходів щодо захисту рослин порівняння ціни має свої недоліки. Перш за все ці ціни не враховують поліпшення якості вироблюваної сільськогосподарської продукції, особливо при використанні біологічних засобів для захисту рослини від шкідників, хвороб і бур’янів.

При використанні хімічних засобів захисту рослин проти комплексу лускокрилих препарати осідають на поверхню рослин. На відкладені яйця шкідників, які знаходяться на нижньому боці листків, ці препарати не діють. Літ і кладка яєць лускокрилих шкідників може розтягуватися до 3-8 тижнів. Дія препаратів, в найкращих умовах, буде продовжуватися до 7-10 діб. З цього слідує, що хімічними засобами захисту рослин посіви потрібно буде обробляти кожні 10 днів.

При використанні різновікової трихограми можна досягти 95-100% захисту посівів від лускокрилих шкідників.